แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพชรบูรณ์ ปชช.-พรรคการเมืองตื่นตัว ร่วมเสนอความเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้าน

เพชรบูรณ์-แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพชรบูรณ์ ปชช.-พรรคการเมืองตื่นตัว ร่วมเสนอความเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้าน ด้านชาวบ้านตำบลป่าเลาลงชื่อค้านหลังถูกโยกไปรวมเขตอ.ชนแดน-วังโป่ง

วันที่ 13 ตุลาคม นายไมตรี มีหล้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต)จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน ถึงรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เพชรบูรณ์ 3 รูปแบบๆละ 5 เขตเลือกตั้งโดยกำหนดวันที่ 13 ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการรรับฟังความคิดเห็นนั้น ปรากฏว่าประชาชนและตัวแทนพรรคการเมืองรวมทั้งตัวแทนองค์กรเอกชนในพื้นที่ ต่างให้ความสนใจและเกิดความตื่นตัวโดยมีการแสดงความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งกันอย่างหลากหลาย โดยมีทั้งเห็นด้วยและทักท้วงไม่เหมาะสม ทั้งนี้ทางสำนักงาน กกต.จังหวัดจะรวบรวมและสรุปความเห็นทั้งหมดจัดส่งให้ กกต.กลางพิจารณาคัดเลือกต่อไป

นายไมตรีกล่าวว่า เกณฑ์การแบ่งที่กกต.กำหนดอำเภอต้องมีพื้นที่เป็นหลัก หากจำนวนประชากรระดับอำเภอแต่ละเขตแตกต่างกันมากให้แบ่งไปถึงระดับตำบล แต่ต้องเป็นตำบลที่ต่อเนื่องกันห้ามข้ามพื้นที่ โดยเขต 1 ให้ยึดอำเภอเมืองเป็นหลักก่อน แต่จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่เป็นแนวยาวทำให้การแบ่งเขตค่อนข้างยาก ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางตำบลที่ทักท้วงไม่ต้องการอยู่ในแบบเขตเลือกตั้งที่ประกาศไป อย่างไรก็ตามทางกกต.กลางให้จะความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวลและให้นำเสนอเป็นแบบที่ 4 ไปให้พิจารณา

“อุปสรรคใหญ่ก็คือบางอำเภอจำนวนประชากรเขย่งกันมาก และระเบียบกกต.ให้แบ่งได้แค่ระดับตำบล ลงหมู่บ้านไม่ได้ทำให้จำนวนประชากรห่างกันเยอะบวกลบถึง 4,000-5,000 คน โดยกกต.กำหนดให้เขย่งกันไม่เกิน 2,000 คน แต่พยายามทำทุกวิธีแล้วก็ไม่ได้ และที่พยามยามดูจากข้อคิดเห็นที่มีการนำเสนออย่างเก่งก็เขย่งกันราว 3,800 คน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพชรบูรณ์ 5 เขต จำนวนประชากรแต่ละเขต 199,066 คน”นายไมตรีกล่าว

ด้านนายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ดูทั้ง 3 แบบเห็นว่า แบบเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งใกล้เคียงสุด มีการโยกตำบลป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ไปอยู่ในเขต 3 รวมกับอ.ชนแดน,วังโป่ง ซึ่งการสัญจรไม่สะดวกภาพรวมไม่เห็นด้วย ตรงนี้ควรมีการทบทวน ในขณะที่ชาวบ้านตำบลป่าเลาทราบว่าไม่เห็นด้วยและทราบว่าไปยื่นคัดค้านเช่นกัน เพราะอยากอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมต่อไป ส่วนแบบ 2 และ 3 แม้จำนวนประชากรจะใกล้เคียงแต่ในด้านภูมิศาสตร์ไม่มีความใกล้เคียงเลย ในขณะที่นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว ตัวแทนพรรครวมพลังประเทศไทย(รปช.) จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งในแบบที่ 1 ซึ่งน่าจะตรงตามเกณฑ์ที่กกต.กำหนดที่สุด

ข่าวแจ้งว่า ชาวบ้านตำบลป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 200 คน ได้ร่วมกันลงชื่อแสดงความเห็นคัดค้าน หลังจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะในแบบที่ 1 ซึ่งมีน้ำหนักและใกล้ความจริงที่สุด มีการโยกตำบลป่าเลาไปอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 รวมกับอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งแทนที่จะอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิม  นอกจากนี้ในส่วนของตัวแทนพรรคการเมืองยังมีผู้เสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งในแบบอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่