ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” การประปาส่วนภูมิภาค คลองท่อม บริการซ่อมท่อแตกรั่วและชำรุดฟรี

ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” การประปาส่วนภูมิภาค คลองท่อม บริการซ่อมท่อแตกรั่วและชำรุดฟรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อมนำโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม ร่วมด้วย นาย วรวัฒน์ ต่อติด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกให้บริการ ตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ประปา ที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้า ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ บริเวณ อ.คลองท่อม และ อ.ลำทับ โดยไม่คิดค่าแรง

ภายใต้โครงการ “การประปาส่วนภูมิภาค ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งโดยปกติแล้ว ลูกค้าผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยตรง แต่ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยจากการอุปโภคบริโภค  ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กปภ. กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับทราบข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้นายโกวิท เพชรเศรษฐ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อมกล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาค ชื่อโครงการ “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ลูกค้าประชาชน ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรการประปาด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่