ชัยนาทมอบโค-กระบือให้เกษตรกร 34 ราย บำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวง ร.9

ชัยนาท มอบโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราดำริ เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราดำริ เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 34 ตัว ให้แก่เกษตรกร จำนวน 34 ราย ณ อาคารโดม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมืองชัยนาท

นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ 2,300  โค-กระบือ จำนวน 51,200 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,450  ล้านบาท  เกษตรกรที่เลี้ยงโค–กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพรอง หรือเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านแรงงานน้อยมาก ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่โค– กระบือ ก็ยังเป็นสัตว์ทีมีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชนบท ทั้งจากการเลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่าย การใช้ประโยชน์ของมูลโค-กระบือ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน หรือการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เนื่องจากโค-กระบือ เป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าหรือฟางซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ำและราคาถูกมาเปลี่ยนเป็นเนื้อซึ่งมีราคาสูงได้ ต้นทุนด้านค่าอาหารจึงถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้น การมีโค-กระบือ เป็นของตนเอง จึงเปรียบเหมือนการมีแหล่งเงินออมหรือแหล่งเงินสำรองที่สำคัญของครอบครัว

เนื่องด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดพิธีมอบโค-กระบือตามโครงการไถ่ชีวิตโค–กระบือฯ เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 34 ราย นำไปยืมเพื่อการผลิต ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อแม่โค–กระบือ ที่ได้ยืมไปนี้ มีลูกเกิดตัวที่ 1 จะคืนธนาคารโค–กระบือ เพื่อนำไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตต่อไปอีก และเมื่อครบสัญญายืมแม่โค–กระบือ ครบ 5 ปีแล้ว กรมปศุสัตว์จะมอบแม่โค–กระบือ พร้อมด้วยลูกตัวที่ 2 และตัวต่อๆไปให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่