หว่านเมล็ดปอเทืองหนึ่งในพระราชดำริปรับปรุงดินในหลวงรัชกาลที่ 9 บานสะพรั่ง 9 อำเภอ

ที่โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี พลตรีชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นายมานิต อนรรฆมาศ  รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมในสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมหว่านเมล็ดพันธ์ปอเทืองเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเตรียมพื้นที่รณรงค์ปลูกปอเทือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 ไร่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 500 กิโลกรัมมอบให้กับทุกอำเภอ หว่านเมล็ดพันธุ์  “ปอเทือง” หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9  และจะให้บานสะพรั่งช่วงวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน  นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน   ซึ่งวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเป็นพระองค์แรกของโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานวันดินโลกปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดหว่านปอเทืองช่วงเดือนตุลาคม ใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2 เดือน จะทำให้ต้นปอเทืองไปออกดอกเหลืองอร่าม ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561  เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน นอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ทุ่งปอเทืองยังเป็นจุดถ่ายภาพและท่องเที่ยวได้    ต้นปอเทือง เป็นต้นไม้ หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ซึ่งพระองค์ท่านทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อแก้ความเป็นกรดให้แก่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง ด้วยพระอัจฉริยภาพ ทรงศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์  การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่