วัดเมืองเถินลำปางหนุนผู้สูงอายุประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็ง

ผู้สูงอายุลำปางประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งล้านนาวันลอยกระทง

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าหลายคนเมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยเริ่มไม่มีอะไรทำ สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างหรือบุตรหลานต้องคอยดูแลหนือไม่ให้ผู้สูงอายุมีทำกิจกรรมทำและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบสานประเพณีวันลอบกระทง ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุมลอง หมู่ที่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทางวัดได้จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟยี่เป็ง หรือว่าโคมไฟล้านนา ไว้สำหรับประดับตกแต่งตามบ้านเรือน หรือสถานที่ต่าง ๆ  ให้เกิดความสวยงาม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะมาถึงนี้

พระอายุทธ อัคคะธัมโม พระลูกวัดฯซึ่งเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ กล่าวว่า อาตมาได้ทำการศึกษาการทำโคมจากในหนังสือการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาน และการศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงได้ทดลองประดิษฐ์ขึ้นและฝึกฝนฝีมือจนชำนาญ จึงอยากเผยแพร่งานฝีมือหัตถกรรมทางด้านการประดิษฐ์โคมแก่ชุมชน                        และผู้สูงอายุจึงมีโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุขึ้นมา พระครูสุวรรณทัศนสุนทร เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต 2  กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจวบพอดีเหมาะกับที่ทางวัดได้มีการสืบสานการประดิษฐ์โคมไฟมยี่เป็ง  เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลที่จะมาถึง (วันลอยกระทง) พระสงฆ์ภายในวัดจึงได้เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ ให้กับผู้สูงอายุนั้นได้เกิดทักษะงานฝีมือหัตถกรรมร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี

กลุ่มผู้สูงอายุคนหนึ่งกล่าวว่า ตนได้เกษียณอายุงานออกมา ก็มีอาชีพทำสวนผสมผสานและทำนาพอหมดฤดูทำนาข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลาว่าง ทางวัดจัดกิจกรรมก็เลยได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือให้ผู้อายุมาพบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกัน อยู่ที่บ้านมันก็เหงา มาทำกิจกรรมที่นี่ช่วยคล้ายเหงาได้มาก ทำไป คุยไป ไม่เร่งรีบ ได้เรียนรู้การประดิษฐ์ ได้อาชีพติดตัว ถ้าหากทางชมรมฯ ประดิษฐ์ได้จำนวนมากก็จะนำไปจำหน่ายและนำเงินมาเข้าธนาคารผู้สูงอายุต่อไป  อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข (เครดิต-ภาพ ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่