ม.คริสเตียนนครปฐม ถกปัญหาผลกระทบอินเทอร์เน็ต

นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2018 ACUCA Biennial Conference และ 2018 ACUCA Student Camp มีนักศึกษาจาก 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ที่หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.รักษ์ พรหมปาลิด ประธาน ACUCA และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายับ ในฐานะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เป็นประธานเปิดการประชุม  2018 ACUCA Biennial Conference และ 2018 ACUCA Student Camp  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

โดยมีสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียน 62 แห่ง จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย  ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ไทย พม่า และ ฟิลิปปินส์ จำนวน 132 คน เข้าร่วมประชุมและสัมมนา ในหัวข้อ “ผลกระทบทางอินเทอร์เน็ตต่ออัตลักษณ์ และการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเชีย ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว นครปฐม 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่