ระนองประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ระนองประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ระนอง-นายธวัช จันทนู ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ในระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จัด การประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานและอนุกรรมการในคณะต่างๆ พร้อมหาแนวทางสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกหรือพิจารณาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
นายธวัช จันทนู ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครู ฯ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 และเพื่อตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในช่วง 3 ทศวรรษด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต ประเทศละ 1 รางวัล โดยในปี 2557 เป็นปีแรกที่ทั้ง 11 ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกันเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรก และจะดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิดส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น