กสทช.ภาค2 สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้าถึงสิทธิกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม

นครพนม – วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2561

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิ์ของผู้บริโภค การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา การตรวจวัดความปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล

จากนั้นทุกคนจะได้ระดมความคิดเห็น สะท้อนประเด็นปัญหาที่พบเห็นในพื้นที่เกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ก่อนที่จะมาร่วมกันนำเสนอแนวทางในการแก้ไข นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมยังจะได้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น