กระทรวงวิทย์ฯแจงผลสอบการจัดหาดาวเทียมธีออส 2 ไม่พบทุจริต

เผยผลการทดสอบกระบวนการจัดหาดาวเทียมสำรวจธีออส2 ไม่พบทุจริต ด้าน รมว.สั่งหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะตรวจสอบได้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงผลการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการธีออส 2 ที่เคยมีการตั้งข้อสังเกตุถึงความไม่โปร่งใส่ในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้สังเกตการกลางขึ้นมาพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการธีออส 2 ซึ่งผลการพิจารณาไม่พบประเด็นการทุจริตใดๆ และมีคำสั่งเร่งด่วนให้มีการรายงาน พร้อมกับเผยแพร่ความคืบหน้าการจัดหาดาวเทียมทีออส2อย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ

ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและระเบียบการจัดหา รวมถึงด้านต่างๆ มาพิจารณากันแล้วสรุปได้ว่ามี 4 ประเด็นสำคัญที่เป็นข้อกังวล ได้แก่

1 .ประเด็นการประเมิณและให้คะแนน พบว่าทางเทคนิคพบว่ายังอยู่ในกรอบของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ของ ITB (Instructiona To Bidders

2.ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดหาฯ พบว่าเป็นไปตามระเบียบการจัดหาของ การดำเนินงานทุกขั้นตอน ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ สทอภ.แล้ว

3.ประเด็นการเปลี่ยนวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็ก ที่มีข่าวว่าจะปรับองศาเพื่อเอื้อประโยชน์กระประหยัดเงิน 200 ล้านบาทให้กับบริษัท ในเรื่องนี้เรามีการระบุไว้เป็นวงโคจรแบบเอียง(Orbit Inclination) 30-35 องศา โดยไม่ได้มีการระบุมุมระนาบศูนย์สูตร(Equatorial Orbit)ตามที่เป็นข่าว ไม่มีความผิดใดๆ ข้อกำหนดต่างๆถูกวางมาแต่ต้นข้อกล่าวหาจึงไม่เป็นความจริงใจ

และ 4.ประเด็นเกี่ยวกับการผลประโยชน์ร่วมกัน ที่มีการกล่าวถึง Mr.Andy Witt กับบริษัท Surrey Satellite Technology ทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบตามหลักฐานในรายชื่อเข้าร่วมประชุม ทาง Andy witt เป็นตัวแทนบริษัทอาเซียนเมเนจเม้นต์คอนซัลท์ๆ ไม่มีสามารถระบุความสัมพัยธ์กับบริษัทได้ เพราะไม่มีหลักฐานปรากฎ ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ทำหนังสือจากทางการไปถามบริษัทเซอเรย์ ก็ได้รับการยืนยันกลับมาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

ส่วน ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานบริหารจิสด้า เปิดเผยว่า คำสั่งของ รมว.จะเป็นหลักยึดเป็นที่มั่นในการดำเนินการต่อไป โดยเมื่อครบกำหนดงานขั้นตอนต่างๆ หรือมีความคืบหน้าใด ใครทำอะไรบ้าง จะถูกต้องทำการแพร่ให้กับสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความถูกโปร่งใสต่อไป

ดร.ธีรพล กาญจนกาศ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ก่อน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความเหลื่อมและไม่เข้าใจกันบ้าง ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ทางผู้สังเกตุการณ์มีความเห็นตรงกันว่าไม่มีการทุจริต

แม้ว่าเรื่องความโปร่งใส่ก็ยังมีบางประเด็นติดใจอยู่บ้าง แต่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ได้หนักหนาจนต้องหยุด การดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ แต่ก็ยังขาดความชัดเจนอีก 1-2 ประเด็น ด้วยกรอบเวลาที่กำหนดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายขึ้นมากแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่