มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(ศาลเจ้าแม่กวนอิม)  ถนนวิภากุล อ.เมือง จ.ยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ที่ทางมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561  โดยมีบรรดาพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นการทำบุญละเว้นการกินเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจ  เป็นการพบปะสังสรรค์พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาด้วย

ด้านนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย  วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า  ในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญในการส่งเสริมประเพณีทุกประเพณีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีนี้ได้จัดงบประมาณจากกรมส่งเสริม เข้ามาบูรณาการกับพื้นที่ ทั้งทางมูลนิธิ และเทศบาลนครยะลา รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ  ในเรื่องของพิธีกรรม อาหารการกิน และขบวนแห่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่  ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อเป็นการสร้างกุศลทำความดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่