“บิ๊กฉัตร”รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู

รองนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตาม และเร่งขับเคลื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มั่นใจแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ คาดปลายปี 63จะสามารถเริ่มกักเก็บน้ำได้

วันที่ 27 กันยายน 2561  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)   นายทองเปลว  กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน  เดินทางไป  ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้ และ ความสุขอย่างยั่งยืน และ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงฤดูฝน/ฤดูแล้ง          ปี 2561/62 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน,นางพรเพ็ญ ประสบเหมาะ ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-หนองพลับ ตามพระราชดำริ ,นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก  ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน,ตำรวจตระเวนชายแดน ,ตำรวจภูธร สภ.หนองพลับ  ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)    กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ที่ก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2526 มีความจุเพียง 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)  เนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ต่อมาในปี 2554 กรมชลประทานได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จะดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู  ในพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

หลังจากศึกษา EIA แล้วเสร็จ ก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างต้องขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจำนวน 49 ไร่ จนกระทั่งวันที่ 7 มิถุนายน 2559  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ     ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้หารือกับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งรัดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับโครงการพัฒนา    แหล่งน้ำที่สำคัญๆ ทำให้การขอใช้พื้นที่ได้เร็วขึ้น ต่อมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ขณะนี้ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยได้รับงบประมาณปี 2560 จาก สำนักงาน กปร.     มาดำเนินเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น  จากนั้น ตั้งแต่ปี 2561 ได้รับงบปกติในการดำเนินงานคาดว่าแล้วเสร็จสามารถเริ่มกักเก็บน้ำได้ประมาณปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ในปี 2665 ซึ่ง

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าไม่มีอุปสรรคปัญหา สามารถเร่งรัดโครงการก่อสร้างให้เร็วขึ้นได้ ผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องร่วมกันปรับแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยในปัจจุบันมีความก้าวหน้า 9.92%

เมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู        อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง  10.46 ล้าน ลบ.ม.  สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน  ประชากรประมาณ 3,250 คน มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,490 ไร่ รวมถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ให้มีแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง   นอกจากนี้จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีจุดเด่นไม่เหมือนอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ ตรงที่มีสันเขื่อนเดิมอยู่กลางอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง

ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น