จิตอาสาชาวลาดหลุมแก้ว กว่า900คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ “พัฒนาคลองพระอุดม

จิตอาสาชาวลาดหลุมแก้ว กว่า900คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ “พัฒนาคลองพระอุดม

ปทุมธานี จิตอาสาชาวลาดหลุมแก้ว กว่า900คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ “พัฒนาคลองพระอุดม

วันที่ 16 ก.ย.2561นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นประธานในโครงการ การจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา พัฒนาคลองพระอุดม” โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ สจ.ปทุมธานี นายสมร แตงอ่อน สจ.ปทุมธานี นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายก อบต.ลาดหลุมแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยได้มีหน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กองพันทหารสื่อสาร ที่ 13 ชมรมอุตสาหกรรมอำเภอลาดหลุมแก้ว ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กว่า 900 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ “พัฒนาคลองพระอุดม ณ คลองพระอุดม ตั้งแต่มัสยิดอัลฮุสนาถึงบริษัทดาราวีดีโอ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

จากนั้นนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อม นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี ได้นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดตามท้องถนน ชุมชนและวัดในพื้นที่ ต.คลองพระอุดม พร้อมกับตรวจสอบในคลองพระอุดม โดยนำเครื่องจักรกำจัดวัชพืชจำพวกผักตบชวา ที่มีอย่างหนาแน่นขึ้นจากคลองรวมถึงเก็บเศษขยะ ขวดพลาสติกที่อยู่ในลำคลองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย

สำหรับ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และ ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

และได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์,หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อาทิ ปัญหาน้ำท่วม,ปัญหาการจราจร และปัญหาอื่นๆนอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคีอีกด้วย

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา/ ปทุมธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่