5จังหวัดอันดามัน รวมพลังโชว์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านฝั่งอันดามัน รับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

5จังหวัดอันดามัน รวมพลังโชว์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านฝั่งอันดามัน รับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พังงา – 5จังหวัดอันดามัน รวมพลังโชว์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านฝั่งอันดามัน รับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นถิ่นอันดามัน ในโครงการ“การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นอันดามัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดระนอง โดยได้นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านพื้นถิ่นในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน จัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมจาก 5 กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา กล่าว ในการนำศิลปะแขนงต่างๆในกลุ่มอันดามันมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ให้ประชาชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าเอกลักษณ์ของชาติ การนำเอกลักษณ์ศิลปะพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันนั้น เป็นการสื่อเรื่องราวของวิถีชีวิตในแต่ละพื้นถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา ซึ่งในแถบทะเลฝั่งอันดามันมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่หลากหลาย มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งวิถีชีวิต ศิลปะการแสดง ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานที่เข้มแข็ง จึงต้องช่วยกันในการสืบสาน สืบทอด ต้นทุนเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เชื่อมโยงและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ยุค 4.0

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่