ปิดฉาก”พลศึกษาเกมส์”ครั้งที่ 43 ส่งไม้ต่อ สพล.เชียงใหม่เจ้าภาพครั้งต่อไป

สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ

มหาสารคาม – ปิดฉาก“พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 43 การแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย สพล.สุโขทัย ชนะเลิศคว้าที่ 1 เหรียญรางวัลรวมสูงสุด  พร้อมส่งไม้ต่อ สพล.เชียงใหม่ เจ้าภาพครั้งต่อไป

ที่สนามกีฬาปรีดา รอดโพธิ์ทอง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “พลศึกษาเกมส์” ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2561 โดยมีอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต นักกีฬา  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน และชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน

สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ

ในพิธีปิดงาน มีขบวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และขบวนพาเหรดจากสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขตเดินเข้าสู่สนาม เจ้าภาพได้จัดการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่งดงามท้องถิ่น ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องนักกีฬาจากทั่วประเทศ ในชื่อการแสดง ชุด สายใยเสี่ยวนักสู้ และร่วมเชิดชูเหล่าผู้กล้า ต่อด้วยการเชิญธงการแข่งขันลงจากยอดเสา  และมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และมอบรางวัลสถาบันการพลศึกษา ที่มีเหรียญรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 สุโขทัย อันดับ 2 ชลบุรี  อันดับ 3 สุพรรณบุรี

จากนั้นเป็นพิธีการับไฟในกระถางคบเพลิง โดยมีนายสมบัติ  สิมหล้า สุดยอดหมอแคนตาบอด ชาวจังหวัดมหาสารคาม มาโชว์ลีลาเป่าแคนทำนองอีสาน จนเสียงไฟในกระถางคบเพลิงหรี่ดับไป ต่อด้วยพิธีสงมอบธงแก่เจ้าภาพในครั้งต่อไป คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และการแสดงในพิธีปิดที่มีความยิ่งใหญ่ ตระการตา แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ผสานความสวยงามและอ่อนหวานของพี่น้องดินแดนล้านนา และปิดท้ายด้วยการจุดพลุไฟชุดใหญ่สว่างไสวไปทั่วท้องฟ้า

สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ถือเป็นการแข่งขันกีฬาระดับสากล ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กำหนดให้สถาบันการพลศึกษา เป็นเสาหลักในการพัฒนากีฬา ผลิตนักกีฬาให้กับประเทศ รวมทั้งเชื่อมความสามัคคีและกิจกรรมของประชาคมอาเซียน ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมจัดการแข่งขันทุกมิติ ภายใต้ความร่วมมือ ความมีสัมพันธภาพ ตลอดจนความมีน้ำใจนักกีฬาในการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาตามมาตรฐานสากล

สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันครั้งต่อไปจะส่งไม้ต่อให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างมาก ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ระบบการสื่อสาร ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยและการจราจร  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองที่มีประสบการณ์ในการจัดมหกรรมกีฬาระดับประเทศมาแล้วมากมาย จึงคาดว่าการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 จะต้องยิ่งใหญ่และมีสีสันแน่นอน

สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย-พลศึกษาเกมส์-มหาสารคาม-สถาบันพลศึกษา-เชียงใหม่-เจ้าภาพ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่