เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ศรีสะเกษ- อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้านโพธิ์ศรี ชูของดีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 5 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยนายสัญชัย ซาซุม พัฒนาการอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายสัญชัย กล่าวว่า บ้านโพธิ์ศรี หมู่5 เป็น 1 ในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ การเกษตรปลอดภัย โดยใช้ฐานการเรียนรู้ในชุมชน เป็นจุดเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน อาทิ ฐานการเรียนรู้การทำสมุนไพร ฐานการเรียนรู้การจักรสาน ฐานการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่น

ฐานการเรียนรู้ การทำขนมพื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่น

โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่