เริ่มแล้ว! งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานเมืองลับแล

เริ่มแล้ว! งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานเมืองลับแล

ที่ลานอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ พร้อม ส่วนราชการ ตัวแทนภาคเกษตรกร จัดพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก ตามประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ ด้วยเครื่องบายศรี 9 ชั้น อาหารคาวหวาน  ดอกไม้ ผลไม้มงคล เป็นการระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้การจัดงานเทศลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ประจำปี 2561 สำเร็จลุล่วง ขอผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาด มีราคาดี สร้างรายได้ให้เกษตรกร

จากนั้น นายธีรวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่  23 กันยายน 2561 โดยรวมผลผลิตทางการเกษตรจาก 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ มาเปิดตลาดเกษตร จำหน่ายให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวโดยตรง มากกว่า 100 ร้านค้า โดยเฉพาะ ลางสาด ลองกองหวาน จากภูเขาเมืองลับแล ที่อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บผลผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน โดยชาวสวนลับแล นำผลผลิตมาขายโดยตรง สดๆ ใหม่ๆ พร้อม สินค้าแปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สิค้า OTOP ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกกว่า 100 ร้านค้า ภายในโดมขนาดใหญ่ 2 หลัง ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หลังพิธีเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานฯ ที่เวทีกลาง ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ในฐานะผู้ซื้อ ทำสัญญาซื้อขาย ลองกองกับคู่ค้า หรือชาวสวนโดยตรง เพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงทางการค้าสินค้าเกษตร – ผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่ตลาดเป้าหมาย โดยภายในงาน มีทั้งผู้ประกอบการห้างสรรสินค้าชื่อดังระดับประเทศ พ่อค้าแม่ค้าทั้งจำหน่ายในและต่างประเทศ ให้ความสนใจจับคู่ธุรกิจกับชาวสวนลอง และรับซ้อลองกองลับแล ตลอดฤดูกาล โดยผลผลิตปี 2561 ลางสาด และ ลองกอง จ.อุตรดิตถ์ กว่า 3 หมื่นไร่มากที่สุดของภาคเหนือ และเป็นผลไม้ภูเขา คาดผลผลิตกว่า 3 หมื่นตัน สร้างรายได้กว่า 500 ล้านบาท และ ปี 2561 ผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุเรียนสร้างรายได้สูงสุด 4,893 ล้านบาท สับปะรด 245 ล้าบาท  รวม ทุเรียน สับปะรด ลองกอง ลางสาด สร้างรายได้เข้าจังหวัดมากกว่า 5,698 ล้านบาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่