ผวจ.ระนองรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

ผวจ.ระนองรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

ผวจ.ระนองรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561
วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2555 มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลในหมวด 1 ด้านการนำองค์การ เพียง 12 จังหวัดเท่านั้น และในงานเดียวกัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ด้านสังคม ‘BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน’ ด้วย
ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดระนองที่ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เราจึงได้รางวัลนี้มา”ทีมระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่