นักปั่นไทย และต่างประเทศนับ 1,000 คน ร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชายแดนตาก

นักปั่นไทย และต่างประเทศนับ 1,000 คน ร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชายแดนตาก

นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ และชาวเมียนมากว่า 1,000 คน ร่วมปั่นเพื่อมิตรภาพ เปิดศักราชการท่องเที่ยวชายแดนไทย – เมียนมา

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ พร้อมด้วยชาวเมียนมา ทั้งหมดกว่า 1,000 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย เมียนมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน หรือ Maesot Bike Travel โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตากได้เป็นประธาน และมีนายพนพล แก้วพรมเจริญ ผู้ช่วยท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว , ส่งเสริมการขายโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก รวมไปถึงการเพิ่มด้านศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว , เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตาก ตลอดจนการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

การปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทยเมียนมาร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนครั้งนี้ เริ่มปล่อยตัวขบวนจักรยาน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด และเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด , ชมแหล่งท่องเที่ยว กับวัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด และไปที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตตำบลแม่สอด จนไป สิ้นสุดที่ว่าการอำเภอแม่สอดรวมระยะทาง  20 กิโลเมตร สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตาก ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่