สำนักงานกิจการยุติธรรมมอบหนังสือให้กับ บ้านหนังสือชุมชนบ้านวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

สำนักงานกิจการยุติธรรมมอบหนังสือให้กับ บ้านหนังสือชุมชนบ้านวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง กล่าวต้อนรับคณะสำนักงานกิจการยุติธรรมมอบหนังสือให้กับคณะสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ที่ได้เดินทางมามอบหนังสือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับบ้านหนังสือชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้โครงการรักการอ่าน

ตามที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรักการอ่านโดยได้เน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน ในการนี้สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ชมชน คนกาญจนบุรี ที่บ้านหนังสือชุมชน ที่อยู่ในความดูแลของ

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสำหรับโครงการรักการอ่านได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อรณรงค์นิสัยรักการอ่านของนักเรียน นักศึกษา กศน. ประชาชน และชุมชน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จนกายเป็นวัฒนธรรมรักการอ่านของคนกาญจนบุรี เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตลอดชีวิตและร่วมสร้างเมืองนักอ่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่