จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนุนแรงงานนอกระบบปลูกผัก  ขายเทศกาลกินเจ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หนุนส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ชวนปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายช่วงเทศกาลกินเจ หลังสินค้าหลักภาคเกษตร ทั้งสับปะรด  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา และมะพร้าวราคาตกต่ำ

นายโชตินรินทร์  เกิดสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เดินทางไปเปิด”โครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีนายไชยชนะ  สุทธิวรชัย  นายอำเภอสามร้อยยอด , พันเอกกรกานต์  นาวาเวชกุล  รองผู้อำนวยการ รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  , นางสาวกรจิรัฎฐ์  สุดสวาสด์  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลศาลาลัย  เข้าร่วม  ณ บ้านเลขที่ 292  หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายโชตินรินทร์  เกิดสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการดูแลแรงงานนอกระบบ   ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นผู้แต่งตั้งขึ้น และได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมครั้งล่าสุดที่มีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการ และผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน

โดยตัวแทนจากภาคประชาชนในภาคเกษตรที่ปลูกพืชหลักของจังหวัดเป็นหลัก คือ สับปะรด  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว  ซึ่งก็ทราบกันดีว่าปีนี้ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นอย่างมาก  ภาคประชาชนจึงเสนอว่าควรจะมีโครงการของกระทรวงแรงงานที่จะมาส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่านี้  เพื่อให้มีรายได้เสริมจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำ  ด้วยเหตุนี้ในที่ประชุมจึงพิจารณากันว่าในช่วงอีกประมาณ 40 วัน  จะมีเทศกาลกินเจ  จึงได้เชิญชวนกลุ่มแรงงานนอกระบบมาปลูกผัก และขายในช่วงเทศกาลกินเจ  จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมว่ามีกลุ่มเกษตรกร หรือแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคเกษตร หรือภาคแรงงานอื่นมาร่วมโครงการ  ซึ่งตอนนี้ก็มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว

โดยวันนี้ได้เริ่มโครงการปลูกผักเพื่อนำผลผลิตออกขายในช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่สำคัญแรงงานนอกระบบจะได้มีอาชีพอื่น ๆและมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัว  คาดว่าจะมีรายได้มากขึ้นในช่วงที่ผลิตผักขายในระยะเวลา 30-35 วัน ก็จะมีเงินเข้ามาในครอบครัว  ส่วนผลผลิตที่ได้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดว่าจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ  การจัดหากลุ่มเป้าหมาย   กระบวนการผลิตจะต้องมีการวางแผนว่าจะผลิตผักออกมาในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งมีทั้งหมด 9 วัน  แต่เราจะผลิตในระยะเวลา 12  วัน ให้ได้วันละอย่างน้อย 1  ตัน  ส่วนหลังจากนี้อีก 30 วัน ก็จะเป็นเรื่องของการจำหน่าย  ซึ่งได้มอบหมายให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งขณะนี้ก็ได้สำรวจความต้องการของผู้บริโภคแล้วว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ไหนบ้างที่เราจะนำผลผลิตไปขาย

นายโชตินรินทร์  ยังกล่าวอีกด้วยว่า  ผักในโครงการดังกล่าวจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษ  โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะมาทำการตรวจสอบ  ส่วนกลุ่มที่มาร่วมในโครงการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการของกระทรวงเกษตรก็จะมีฉลากรับรองมาตรฐานให้อยู่แล้ว  ส่วนกลุ่มใหม่จะรับรองโดยสาธารณสุขโดยจะใช้ตราจังหวัดรับรองให้  และในระยะยาวถ้าโครงการนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทางจังหวัดก็จะมีการต่อยอดโดยจะส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเลี้ยงปลา  ลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงต่อไป

ด้านนางสาวกรรณิการ์  สีละพันธ์ เกษตรกรชาวบ้านสามร้อยยอด ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า  รู้สึกดีใจมากที่ทางภาครัฐมาให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมาก  ซึ่งตนเองก็อยู่ในกลุ่มโครงการอาหารปลอดภัยอยู่แล้ว  จะทำเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษอยู่แล้ว  แต่ในกลุ่มก็ยังมีไม่มาก  แต่ถ้าภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนแบบนี้ก็จะหาเครือข่ายให้มากขึ้น  เพราะเกษตรกรเองก็อยากปลูกผักปลอดสารพิษอยู่แล้ว  ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคนผลิต และผู้บริโภคด้วย  ส่วนเรื่องการตลาดถ้ามีผลผลิตตามความต้องการแล้วทางภาครัฐก็จะมารับซื้อถึงที่ และยังให้ราคาที่เหมาะสม  ซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการที่จะต้องไปหาตลาดเอง

โดยในวันนี้หลังจากที่พูดคุยกับชาวบ้านเสร็จแล้ว นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชกาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบพันธุ์ปลา พร้อมปล่อยปลาลงในบ่ออนุบาลของผู้เข้าร่วมโครงการ  และยังได้ปลูกผักบุ้งในแปลงที่เกษตรกรได้เตรียมไว้เป็นการให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

ข่าว/ภาพ    ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่