บางกอกแอร์เวย์นำเยาวชนสุโขทัย “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯและประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” นำคณะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี จาก 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนทีปราฏร์พิทยา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จากจังหวัดตราด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดละ 20 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เดิน ทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เพื่อเข้ามาร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ ของธุรกิจการบิน จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในสายงานของธุรกิจการบินโดยตรง เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และฝ่ายช่าง เป็นต้น รวมถึงได้มีโอกาสเข้าชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบินในอนาคต เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสทดลองขับเครื่องบินในห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) โดยกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำเยาวชน ภายในห้องจำลองการบิน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)อีกด้วย

สำหรับโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน” บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 20 คนโดยตัวแทนของเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ทีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นายดนัย นามบุตรสว่าง และ นายพิชานันท์ ปรีดากัญญารัตน์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา น.ส.พีรดา นวมเอี่ยม น.ส.ราตรี บัวงาม นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต่างยอมรับว่าโครงการนี้ดี มีประโยชน์ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านธุรกิจการบิน และยังเป็นสิ่งที่พวกตนนั้นสนใจในสายอาชีพนี้อยู่แล้ว ซึงหลังจากได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสถึงประสบการด้านการประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ ของธุรกิจการบิน แล้วทำให้พวกตนนั้นเกิดแรงบันดาลใจและมุ่งมันที่จะเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่ดี ของธุรกิจการบินในอนาคตต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น