ม.สงขลานครินทร์ ตรังจัดโครงการ “เดิน – วิ่ง พี่ชวนน้องสู่ชุมชน”

ม.สงขลานครินทร์ ตรังจัดโครงการ “เดิน – วิ่ง พี่ชวนน้องสู่ชุมชน” พบปะกับพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพื่อฝากตัวเป็นลูกหลานและผูกสัมพันธ์กับชุมชน

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง  นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง

ร่วมพิธีเปิดโครงการประเพณีเดิน – วิ่ง พี่ชวนน้องสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา  2561   จัดโดยงานบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือกีฬาเพื่อสุขภาพ ต้องการให้นักศึกษามีความตระหนักและตื่นตัวกับการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อนักศึกษา และพบปะกับพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพื่อฝากตัวเป็นลูกหลานและผูกสัมพันธ์กับชุมชน  โดยได้วิ่งตามเส้นทาง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังสู่ชุมชนบ้านนาป้อ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในช่วงเปิดเทอมใหม่เป็นประจำทุกปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น