ตรัง รพ.ตรังออกมาตรการขั้นสูงหลังพบแพทย์รพ.ติดเชื้อโควิด

ตรัง – รพ.ตรังออกมาตรการขั้นสูงสุดใช้กับคนไข้ ญาติคนไข้ และบุคลากรทางการแพทย์ หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รุนแรงมากขึ้น โดยจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 2 ราย รายล่าสุด คือ หมอ รพ.ตรัง ที่ติดเชื้อจากการเข้าไปผ่านตัดผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์ และยังรอผลยืนยันอีก 13 ราย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 สถานการณ์การผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดตรัง ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 2 รายแล้ว คือ แพทย์ประจำโรงพยาบาลตรัง ที่พบว่าติดเชื้อจากการเข้าไปทำการผ่าตัดผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์คนอื่นอีก 15 คน ส่วนรายแรก เป็นหญิง เดินทางกลับจากทำงานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งข้อมูลวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รวม 56 ราย ไม่พบเชื้อจำนวน 41 ราย และรอผลการตรวจยืนยันอีก 13 ราย ทั้งนี้ แนวโน้มผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจและสอบสวนโรคยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน


ล่าสุด แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ได้ออกประกาศโรงพยาบาลตรัง ยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ได้มีการกระจายไปทั่วประเทศ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และการแยกผู้ติดเชื้อทำได้ยากขึ้น โรงพยาบาลตรังได้ตระหนักถึงสถานการณ์ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการขั้นสูงในการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โดยยึดหลักการ “ Social Distancing โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน” โดยใช้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรทางแพทย์ ทั้งการจัดคลินิกคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด การประกาศงดเยี่ยมญาติทุกกรณี โดยให้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์ หรือวีดีโอคอล การจัดส่งยาให้ถึงบ้านหากผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ ส่วนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการ 1.งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือมะเร็งที่ไม่สามารถรอได้เท่านั้น โดยให้แต่ละแผนกกำหนดแนวทางให้ชัดเจน 2.เลื่อนนัดผู้ป่วยทุกแผนกตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่ หรือรับเชื้อ และโรงพยาบาลได้จัดระบบ ติดต่อผ่านคิวอาร์โค้ดจัดระบบส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยต่อไป 3.งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด 4.งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย และฝังเข็ม ไปก่อน 5.งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน 6. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกท่าน หากมีไข้ มีอาการ หวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านทันทีและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่านQR code เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น