นิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมพลอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติคืนป่าชายเลนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมพลอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติคืนป่าชายเลนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำจิตอาสาปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานพักฟื้นบางปู 

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่สถานพักฟืนบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พันเอกธัญพิสิษฐ์  โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักฟื้นบางปู กรมพลาธิการทหารบก ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองจัดเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบบริษัทพันธมิตรกว่า 500 คนร่วมกันปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานพักฟื้นบางปู เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ตามแผนแม่บทและมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างธรรมชาติคืนแก่สังคม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นที่รวมของสิ่งมีชีวิตและสัตว์น้ำสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยทางธรรมชาติ และยังเป็นกำแพงป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างดีอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่