ขอนแก่นเพิ่มมาตรการเข้ม ป้องกันไวรัสโควิดแพร่ผ่านรถโดยสารสาธารณะ

โควิด19

ขอนแก่น – จังหวัดขอนแก่นวางมาตรการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารทั้งรถทัวร์ สองแถว แท็กซี่ ด้วยการเอกซเรย์ปอด ควบคู่กับการคัดกรองผู้โดยสารต่างถิ่น

วันนี้ (24 มี.ค. 63) ที่อาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ได้ใช้มาตรการเข้มตรวจหาไวรัสโควิด-19 กับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในจังหวัดขอนแก่น  โดยการลงชื่อก่อนจะใช้เครื่องเอกซเรย์ปอด เพื่อตรวจภาวะปอดว่า มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการของจังหวัดขอนแก่น หลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้มาตรการควบคู่กับทางกรุงเทพมหานครไปแล้ว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่ หรือรถทัวร์โดยสาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง ควบคู่กับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มีการทำความสะอาดรถโดยสารทุกวัน แต่เพื่อความไม่ประมาทจะต้องใช้มาตรการเข้มข้นต่อไป จนถึงวันที่ 12 เม.ย. 63 จากนั้นจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นว่าจะใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปอีกหรือไม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น