จัดชุดคุมเข้มคนชัยภูมิจากกรุงฯ เข้าพื้นที่ทุกรายคัดกรองทุกตารางนิ้วตั้งแต่ลงรถ-เข้าหมู่บ้าน (คลิป)

ชัยภูมิ – ออกมาตรการเข้มตั้งแต่คนที่โดยสารจากกรุงเทพฯ และจากจังหวัดอื่นที่มีความเสี่ยง กลับเข้ามาในภูมิลำเนาในพื้นที่ทุกราย ตั้งแต่จุดลงจากรถโดยสารต้องผ่านจุดคัดกรองเข้ม ก่อนเข้าพื้นที่พร้อมตั้งชุดอาสาหมู่บ้านป้องกันโควิด -19 ประจำในทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัดกว่า 1,620 หมู่บ้าน คอยติดตามเฝ้าระวังขอให้กักตัวเข้มในทุกรายช่วงภายใน 14 วัน ซึ่งจ.ชัยภูมิ ล่าสุด ต้องขอความรวมมือประชาชนทุกคนให้เข้มงวดช่วยกันให้มากขึ้น เพราะถือว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด !

( 23 มี.ค.63 ) ที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ เรียกประชุมหารือด่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับส่งผู้โดยสาร ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ผู้ปรกอบการขนส่งเดินรถทุกประเภทในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมการรับมือป้องกันโควิด -19 และควบคุมติดตามสถานการณ์ในกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางจาก กรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลับเข้ามาในภูมิลำเนาในพื้นที่จ.ชัยภูมิ

ที่จากนี้ไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีแผนรับมืออย่างเข้มงวดในทุกตารางนิ้ว ตั้งแต่กลุ่มคนที่เดินทางมาถึงจ.ชัยภูมิ ลงรถโดยสาร โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ตั้งชุดเจ้าหน้าที่ลงไปตั้งประจำจุดคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้า ขาออก ด้วยการให้ผู้โดยสารทุกราย ต้องผ่านเข้าช่องทางตรวจคัดกรอง มีวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อวัดไข้ก่อนขึ้นรถเดินทาง และลงรถโดยสารเดินทาง ทั้งขาเข้าและออก หากผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาฯ  ต้องมีการประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเพื่อหาผลตรวจยืนยันว่าไม่เข้าข่ายต้องถูกกักตัว ถึงจะให้เดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาของประชาชนแต่ละราย แต่ละพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ ได้

รวมทั้งมีการจัดตั้งจุดเจลล้างมือ หรือจุดที่จะมีการล้างมือช่วยทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ ให้กับผู้โดยสารทุกรายที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ รวมทั้งคนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ทั้งหมดหมดด้วย

โดยเฉพาะจะต้องขอความร่วมมือกับคนที่อยู่ในกลุ่มประชาชนชาวชัยภูมิ ที่ทำงานมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จ.ชัยภูมิ ในขณะนี้เป็นจำนวนมากทางจ.ชัยภูมิ ต้องขอความร่วมมือที่จะต้องช่วยกันตรวจหาเชื้อคัดกรองอย่างเข้มงวดทุกรายจากนี้ไปในครั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ ในการเตรียมเก้าอี้นั่งรอรถโดยสารภายในสถานี บขส.ยังได้จัดพื้นที่ให้นั่งห่างกัน 2 เมตรขึ้นไป ตามมาตารป้องกันโควิด -19 และอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ ยังไม่พบผู้โดยสารรายใดเป็นมีไข้อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาฯ ที่เข้าข่ายต้องสงสัยมีเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ตาม ในจุดคัดกรองด่านแรกที่จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับมาจาก กรุงเทพฯเข้าพื้นที่จ.ชัยภูมิ มาที่สถานีขนส่ง บขส.ชัยภูมิ แล้ว ในช่วงการติดตามสถานการณ์ให้เข้มงวดมากขึ้น ในด่านที่สองต่อไปในระยะเวลา 14 วัน เมื่อมาถึงภูมิลำเนาในพื้นที่ของประชาชนชาวชัยภูมิ ทุกคนในทุกหมู่บ้านแล้ว จังหวัดชัยภูมิ ก็จะมีหน่วยอาสาประจำหมู่บ้านป้องกันโควิด -19 ในทุกหมู่บ้านรวมทั้ง 1,620 หมู่บ้าน ในทั้งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ที่จะลงไปช่วยกันติดตามอาการเฝ้าระวังจนกว่าจะผ่านพ้นการกักตัวใน 14 วันต่อไป หากใครมีอากาศต้องสงสัยเข้าข่ายก็จะมีมาตรการดำเนินการนำตัวไปรับการรักษาป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นให้ได้ทุกรายอย่างเข้มงวดต่อไปด้วย ซึ่งจะเป็นมาตรการที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วในการเตรียมรับแรงงานกลับเข้าพื้นที่จ.ชัยภูมิในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของขนส่งชัยภูมิ ที่จะเป็นด่านแรกในการเตรียมรับ ที่จะต้องขอความร่วมมือกับประชาชนทุกราย ที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดชัยภูมิ จะต้องมีการผ่านการตรวจคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาออก -ขาเข้า

ซึ่งมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารในสถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จะมีการทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย และขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนที่กลับมาจาก กทม. และปริมณฑล ช่วยให้ความร่วมมือถ้าหาก ภายใน 14 วัน ควรแยกตัวเองจากญาติคนในพื้นที่บ้านตนเองทั้งหมดไว้ก่อน และไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือเจล แอลกอฮอร์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้ ไอ เป็นหวัด ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทันที และให้รีบแจ้งชุดอาสาประจำหมู่บ้านป้องกันโควิดฯที่จะมีในทุกหมู่บ้านจากนี้ไป หรือทาง อสม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ในพื้นที่เป็นการด่วนเพื่อที่จะได้รับตัวไปส่งรับการรักษาที่ทุกถูกวิธี เพื่อที่จะเป็นการช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ในวงกว้างมากขึ้นในทั่วประเทศ เพื่อให้สาถานการณ์คลี่คลายช่วยกันโดยเร็วให้ได้ต่อไป ซึ่งล่าสุดจ.ชัยภูมิ เองยังไม่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น