จ.ยะลา แถลง พบผู้ป่วย COVID-19 สะสมแล้ว 17 ราย ผู้ว่าฯวอนคนที่กลับจากกทม.ให้รายงานตัวทันทีและกักตัวเอง 14 วัน

ยะลาแถลง พบผู้ป่วย COVID-19 แล้ว 17 ราย


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมศรียรรยง เทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้แถลงข่าวความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดยะลาว่า ในส่วนของจังหวัดยะลา วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 17 ราย มีอาการรุนแรง 1 ราย โดยทั้ง 17 ราย เป็นประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน แยกเป็นผู้ป่วยจากอำเภอบันนังสตา 9 ราย เมืองยะลา 4 ราย รามัน 3 ราย และ ธารโต 1 ราย ผู้ป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 27 ราย ผลการตรวจหาเชื้อ ส่งตรวจ 254 ราย ผลยืนยัน 17 ราย ปกติ 170 ราย รอผล 67 ราย มีสงสัยติดเชื้อ (PUI) จำนวน 25 ราย มีจำนวนผู้สัมผัสจำนวน 239 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 57 ราย


“โรคติดต่อ COVID-19 ซึ่งมีการระบาดอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย และขณะนี้มีการแพร่ระบาดวงกว้าง หลายจังหวัด จังหวัดยะลาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองช่องทางด่านเบตง จากการปิดด่านที่ อ.เบตง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ด่านเบตงทำงานในเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยรถขนส่งสินค้ายังสามารถเข้าออกด่านได้ จึงมีการคัดกรองพนักงานขับรถ ปิดการให้บริการ การทำหนังสือเดินทาง ณ ศอ.บต.ยะลา และใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หน่วยงานหรือส่วนราชการ กำหนดให้มีการคัดกรอง และมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำ Big cleaning week เพิ่มเรื่อง social distancing โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเวลา เริ่ม-เลิก ทำงาน การจัดระยะห่างของที่นั่งในห้องประชุม ให้สถานศึกษาทุกประเภทปิดการเรียนการสอน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่โรงเรียนปอเนาะที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประจำให้มีการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรค เทศบาลนครยะลาจัดให้มีการทำความสะอาดและตั้งจุดคัดกรองทั้ง 2 แห่ง คือตลาดใหม่ และตลาดผังเมือง 4 อีกทั้ง ตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจครอบคลุมทางเข้าทั้ง 4 มุมเมือง คือจุดตรวจมลายูบางกอก จุดตรวจท่าสาป จุดตรวจขุนไวย์ และจุดตรวจเมืองทอง ซึ่งจังหวัดยะลา ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เป็นสายด่วน COVID-19 ยะลา 1881 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง” ผวจ.ยะลา กล่าว

นายชัยสิทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาจังหวัดยะลาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศปิดสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ทันที พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้กักกันตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 14 วัน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 -2 เมตร งดและลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด และแยกสำรับอาหาร สังเกตอาการหากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ รีบพบแพทย์ทันที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น