“ขนส่งเชียงใหม่” คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสาร

เชียงใหม่ :  ขนส่ง สาธารณสุข และเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจากต่างจังหวัด ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ และตรวจสอบประวัติการเดินทาง

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดคัดกรอง ผู้โดยสารขาเข้าตั้งแต่เวลา 04.00 น. แนะนำผู้โดยสารให้เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัย  ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขตแห่งที่ 3 กำหนดให้รถโดยสารที่นำผู้โดยสารเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทุกคันต้องเข้าจอดที่ชานชาลา 6 – 10 เท่านั้น ก่อนจะทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบประวัติของผู้เดินทางเข้ามาด้วย เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตามของผู้โดยสาร ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการบูรณาการรวมกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโควิด19 ให้ ปิดสถานบริการจำนวน 29 ชนิด ตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00 น. ไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ถึงจะให้กับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ ทางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น