จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เชียงราย-จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมหารือของคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค-19 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องพญาพิภักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะทำงาน พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอ ตลอดทั้ง นักวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อตรวจความพร้อมในการติดตามบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

สืบเนื่องจากคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดเชียงรายได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ จึงได้แจ้งให้ทราบว่า จะมีชาวเชียงรายเดินทางกลับภูมิลำเนา หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย พร้อมกำหนดให้ทุกจังหวัดกำหนดมาตรการในการติดตามผู้เดินทางกลับออกจากกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงจากประเทศจีน เกาหลี อิตาลี อิหร่าน ดังนั้น การหารือในครั้งนี้ จึงสร้างการรับรู้และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกันทุกระดับและทุกอำเภอ

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งมาตรการการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงราย คือ การตัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ห้องแถลงข่าวศาลากลางจังหวัดเชียงราย การปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศทุกแห่ง การเผยแพร่ใบปลิวให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในการลงทะเบียนที่ อปท. แต่งตั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และท้องถิ่น อปท.เป็นเจ้าพนักงานรับแจ้งลงทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลและรายงานให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง และใช้อำนาจตามมาตรา 21 ใน พ.ร.บ.สาธารณภัย พ.ศ.2550 ยกระดับมาตรการและเตรียมเปิดสถานการณ์ แผนเผชิญเหตุ เตรียมสถานพยาบาลรองรับการรักษาผู้ป่วย มาตรการเปิด-ปิดจุดผ่านแดน ตั้งทีมอาสา อปท.พร้อมสำรวจและรับแจ้งบุคคลเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมจัดทำบัญชีรายงาน ให้อำนาจนายอำเภอประการเปิด-ปิดสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสแพร่กระจายเชื้อโรค
ให้ อปท.ทุกแห่ง รวมทั้ง เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาดตลาดสด แจกจ่ายหน้ากากให้แก่ประชาชน ปิดสถานศึกษา กวดขันและปิดสถานที่กวดวิชาสอนเสริมสอนสอนภาษา เตรียมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก มีการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศกรณีเป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจำเป็น มีการวางแผนเตรียมอาหารรองรับสถานการณ์ที่จำเป็น งดออกใบอนุญาตจัดการพนันทุกชนิด ปิดสถานบริการ 26 แห่ง สถานประกอบการ และสถานประกอบการที่มีลักษะคล้ายสถานบริการ 199 แห่ง มีการวางแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละอำเภอ รวมถึง การปฏิบัติตามมาตรการในกรณีหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3สำหรับสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ซึ่งอยู่ในการดูแลของแพทย์ในสถานพยาบาลแล้ว เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 87 ราย ตรวจไม่พบ 83 ราย รอผลตรวจ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในการประชุมจึงกำหนดให้ อปท.เปิดรับแจ้งการกลับภูมิลำเนาจากประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย และให้แยกตัวเองสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน โดยให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วันนับจากเดินทางกลับถึงภูมิลำเนา

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว คือ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น อาทิ ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง และหากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น