ขนส่งประสานผู้ประกอบการรถโดยสาร เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กทม. และปริมณฑล

เชียงราย-ขนส่งเทิงประสานผู้ประกอบการรถโดยสาร เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กทม. และปริมณฑล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามตัวกรณีพบผู้ติดเชื้อ

วันที่ 23 มี.ค. 63 นายคงกฤช หิรัญบวรวรรณ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง เผยว่า ทางสำนักงานขนส่งเทิงได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้กำหนดมาตรการหลายอย่างที่จะเป็นการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว เช่น การขยายพื้นที่รอรับบริการ การเตรียมอ่างล้างมือและเจลล้างมือไว้บริการด้านหน้าสำนักงาน การแจกหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ซึ่งทั้งหมดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาติดต่อธุระที่สำนักงานขนส่งเทิง

ล่าสุดทางสำนักงานขนส่งเทิงยังได้ประสานไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่มีต้นทางอยู่ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยให้ผู้ประกอบการจดรวบรวมชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยข้อมูลที่รวบรวมมานี้ทางสำนักงานขนส่งก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการแจกประกาศของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหลักแนวทางการปฏิบิบัติตัวหลังเดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีการกำชับให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับหลักการปฏิบัติของผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และเดินทางมาถึงภูมิสำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

1.ให้ไปรายงานตัวที่ สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตที่พำนักหรืออาศัย

2. แยกตัวเองสังเกตุอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากเดินทางมาถึงภูมิลำเนา

คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
-ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
-หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ปวยเรื้อรัง
-หากมีอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น