นำทีม! ออกลุย! ไม่พบทั้งโคโยตี และโควิด19

จังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน นำทีมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ออกลุยปฏิบัติการเข้มมาตราการสกัดโควิด 19 ในเขตตัวเมืองน่าน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 18.30 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุมเข้ม การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ โควิด 2019

ในพื้นที่เขตเมืองน่าน และอำเภอเมืองน่าน ที่มีบทบาทหน้าที่ และกำกับบังคับใช้ กฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่มีและใช้คนละฉบับ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการ ให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานที่สอดคล้อง และประสานการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงผลที่ได้รับ เป็นสุขภาวะของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

อาทิ นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่กำกับดูแลและบังคับใช้มาตรการ ด้านพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 48 ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับใช้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1 วัน หรือเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการมาตราการป้องกันเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตเมืองน่าน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ที่ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเปิดจุดคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ อยู่ที่บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ตลอด 24 ชม ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมเสริมกำลังใจ และให้ข้อแนะนำการปฏิบัติ แก่ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคัดกรองบุคคลผู้เดินทางเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งน่านเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และเดินทางกลับภูมิลำเนาของเทศบาลเมืองน่าน

จากนั้นทางคณะ นำโดย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ร่วมกันสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ออกสุ่มตรวจ และตรวจการ การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดน่าน ในการปิดให้บริการของสถานที่เสี่ยง อาทิ โรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นและของเล่นเด็ก ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ รวมจำนวน 11 แห่ง และร้านนวดแผนโบราณในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 4 ร้าน

ผลการออกสุ่มตรวจ และตรวจการ การปฏิบัติตามประกาศให้บริการของสถานที่เสี่ยง ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่งแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น