เลิกปิดพื้นที่เคอร์ฟิว บ้านโป่งเจริญ หลังประชาชนตื่นหนัก อ้างคุมโรคได้แล้ว

ผู้ว่าแปดริ้ว

ฉะเชิงเทรา – เลิกปิดพื้นที่เคอร์ฟิว บ้านโป่งเจริญแล้ว หลังประชาชนตื่นตระหนกหนัก อ้างควบคุมสถานการณ์โรคในพื้นที่ได้แล้ว จากผลการตรวจทางการแพทย์ยืนยันไม่พบมีพันธุ์กรรมของไวรัส โควิด 19 ในบุคคลร่วมครอบครัวของผู้ติดเชื้อจากสนามมวยดัง ทั้ง 10 ชีวิต ก่อนถอนกำลังกลับออกมาจากในพื้นที่ทันที เมื่อช่วงค่ำวันนี้

เลิกแล้ว

วันที่ 22 มี.ค.63 เวลา 20.30 น. ผู้สื่อข่าวได้รับหนังสือสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 9/2563 ลงวันที่ 22 มี.ค.63 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม ซึ่งลงนามโดย นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ให้ยกเลิกการประกาศให้หมู่บ้านโป่งเจริญ พื้นที่ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ควบคุม หลังจากตรวจพบว่ามีบุคคลในพื้นที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ โรคไวรัสโควิด 19 โดยมีบุคคลในครอบครัวอีก 10 คน เริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด และมีบางคนได้ไปร่วมดูการชกมวย ยังที่สนามมวยลุมพินี ย่าน กม.2 ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 ซึ่งถือเป็นจุดของแพร่กระจ่ายเชื้อ จนเกิดการลุกลามไปในหลายพื้นที่นั้น

เลิกเคอร์ฟิว

เนื่องจากในวันนี้ 22 มี.ค.63 ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ จากทางการแพทย์ของบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วย ที่ถูกตรวจพบเชื้อรายแรกในหมู่บ้านทั้ง 10 คน ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยปรากฏว่า ไม่พบพันธุกรรมของไวรัส โควิด 19 และได้ให้ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 10 คน กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุม ในหมู่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันนี้ 22 มี.ค.63 นับแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ร้านขายยาปิดตัวหนีโควิด19 ชาวบ้านขาดหน้ากากป้องกัน ด้านเอกชนยื่นมือช่วย

ประกาศเคอร์ฟิว ปิดหมู่บ้านกลางป่าสกัดคนเข้าออกหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด19 ในชุมชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น