คำสั่งปิดด่านพรมแดนแม่สายสะพานแห่งที่ 1 ไทย-เมียนมา ป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่เชื้อ

เชียงราย-ผวจ.เชียงรายมีคำสั่งปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา สพพานแห่งที่1 ชั่วคราว แต่ให้รถขนสินค้า คนขับ1 คนสามารถนำสินค้าออกได้ที่ สะพานแห่งที่ 2 และสะพานไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ

วันที่ 22 มี.ค.2563 การแสเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อแพร่มากขึ้น ทำให้ก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการปิดจุดผ่อนปรนตามเขตอำเภอที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ไปหลายจุด และล่าสุดกระแสการปิดด่านพรมแดนสะพานแห่งที่1 ไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีแนวโน้มที่จะทำการปิดชั่วคราว และทางการ จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา สั่งการให้ประชาชนชาวไทยที่ไปทำงานยัง จ.ท่าขี้เหล็กให้เดินทางทยอยกลับประเทศไทย ด้านอำเภอแม่สาย ทำให้คนไทยที่ทำงานยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็กแตกตื่นเดินทางกลับในช่วงหัวค่ำของวันที่ 21 มี.ค.เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา จำนวนหลายพันคนเดินทางทยอยกับ ทำให้บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา คับคั่งไปด้วยฝูงคนทยอยกลับส่วนเช้านี้ที่ 22 มี.ค. มีประชาชนชาวเมียนมาจำนวนมาก ได้เดินทางข้ามมายังฝั่งไทย อ.แม่สาย เพื่อมาจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกักตุนไว้ในช่วงด่านพรมแดนปิดชั่วคราวนี้ และยังมีชาวเมียนมาบางส่วนที่ ทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางทยอยกับเป็นจำนวนมาจ จากการสังเกตรถโดยสารเมียนมาบรรทุกกระเป๋าเดินทางหลังรถ และบางรายก็รอญาติทางเมียนมาข้ามมารับ ยังมีชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่ยอมกลับ ยังคงทำงานในประเทศไทยตามนายจ้าง ส่วนขาเข้าประเทศไทย ด่านพรมแดนสะพานไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 มีชาวไทยเริ่มเดินทางทยอยกลับเป็นจำนวนมาก โดยมีญาติพี่น้องมารอรับขาเข้าประเทศไทย บริเวณหน้าด่านพรมแดนเป็นจำนวนมากจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสื่อคำสั่งที่ 1380 /2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ.จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการที่สำคัญของโรคติดต่ออันตราย พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดเชียงราย ไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 หลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาการเปิดระงับหรือปิดจุดผ่านแดนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย จึงมีคำสั่งระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ. จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตสุขาภิบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๑) และระงับการเข้า -ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ยกเว้นสินค้ที่ได้รับใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนส่งสินได้โดยอนุญาต รถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน สามารถใช้จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย -ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวร บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย สะพานแห่งที่ 2  บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยคำสั่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเซียงราย ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น