หนองคาย ปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว ห้ามคนเข้าออกเว้นรถบรรทุกสินค้า

หนองคาย –  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีคำสั่งด่วน ปิดสะพานมิตรภาพไทย ลาว ชั่วคราว ห้ามคน ยานพาหนะ สิ่งของ เข้าออกประเทศ เว้นรถบรรทุกสินค้าและคนขับไม่เกิน 2 คน สกัดโควิด 19 แรงงานลาวกังวลหากกลับประเทศจะกลับมาทำงานในไทยอีกได้หรือไม่

สถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยล่าสุด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เป็นการชั่วคราว หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้มีการปิดจุดผ่อนปรน 4 แห่ง และวันที่ 19 มี.ค.63 สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย กับด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนองคาย – ท่านาแล้ง ไปแล้ว ซึ่งการสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นั้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ในการสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ห้ามไม่ให้คนเดินทางเข้าออกประเทศ เว้นเฉพาะรถบรรทุกสินค้านำเข้า – ส่งออกและสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดคนขับรถบรรทุกสินค้าคันละไม่เกิน 2 คน และทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคายแล้วเท่านั้น

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ในวันนี้ (22 มี.ค. 63) เป็นไปอย่างเงียบเหงา ยังมีคนไทยและคนลาว ที่จำเป็นต้องการเดินทาง ยังคงเข้า – ออก ปกติ แต่บางบางอย่างเห็นได้ชัด ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ยืนให้คำแนะนำแก่บุคคลที่เดินทางเข้า ออกด่านสะพานแห่งนี้  โดยขณะนี้หากเป็นคนลาวหรือคนไทยต้องการจะกลับประเทศ ของตัวเองก็สามารถเดินทางกลับได้ แต่หากเป็นคนต่างชาติ ต้องการไปลาว ต้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลลาวที่ จ.ขอนแก่น หรือ กรุงเทพฯ ก่อน.

……………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น