นครปฐมประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

นครปฐมประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

นครปฐม : ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วน ในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมดำเนินการ ดังนี้

1. ปิดร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท (ให้จำหน่ายได้เฉพาะการนำไปรับประทานหรือดื่ม ที่อื่นเท่านั้น) สำหรับร้านอาหารในโรงแรมให้บริการได้เฉพาะผู้พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น

2. ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และร้านอาหาร (ให้จำหน่ายได้เฉพาะการนำไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น)

3. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต

4. ปิดตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นที่เปิดการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)

5. ปิดสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (สนามไดร์ฟกอล์ฟ)

6. ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกที่ให้บริการสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

7. ปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย)

8. ปิดสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

9. ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

10. ปิดสวนสนุก สวนน้ำ

11. ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

12. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

13. ปิดสถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (ยกเว้นสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ที่รับสัตว์ป่วยไว้รักษา)

14. ปิดโรงเรียนและสถานที่ฝึกสอนกีฬาทุกชนิด

ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประขาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กำกับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น