ปิด!!ด่านสิงขรชายแดนไทย-เมียนมาป้องกันไวรัสโควิด-19

 

  ประจวบคีรีขันธ์ – ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เซ็นลงนามในคำสั่งประกาศปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อำเภอประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

วันที่ 20 มีนาคม 2563นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ลงนามในคำสั่ง ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 นี้ เป็นระยะเวลา 14 วันทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19  ในสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

โดยก่อนหน้านี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อประกาศ ปิดสถานพี่สถานประกอบการต่างๆที่มีประชาชนหนาแน่นแออัด ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

#77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น