ขนส่งเชียงใหม่ คัดกรองตรวจวัดไข้ผู้มาใช้บริการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

เชียงใหม่ : หน.ขนส่งเชียงใหม่วางมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 มีการจัดให้ที่นั่งห่างกันและยืนห่างกัน 1 เมตร พร้อมมีการนำเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าและออกจากสำนักงาน  ด้านผู้มาติดต่อราชการมั่นใจพร้อมให้ความร่วมมือชื่นชมมาตรการป้องกันดังกล่าว

บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ ทั้งในเรื่องของการสอบใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ ต่อภาษีรถ ตรวจสภาพรถ ทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ ทำให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคไวรัสโควิด-19  นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้วางมาตรการเข้มของการตรวจคัดกรองของผู้มาติดต่อใช้บริการภายในสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ โดยให้เข้าออกทางเดียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ หากเกินกว่า 37 องศาเซลเซียส จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับตัวเพื่อดำเนินการต่อตามขั้นตอน

อีกทั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการล้างมือทั้งก่อนและหลังใช้บริการตามจุดต่างๆ และในจุดบริการต่อภาษี และจุดให้บริการต่อและสอบใบอนุญาตขับขี่รถ จะมีเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร มีเส้นสีเหลือง-ดำ บอกระยะให้ชัดเจนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ส่วนจุดนั่งพักรอ จะมีป้ายบอกเว้นระยะห่างจากกัน รวมไปถึงห้องนั่งอบรม ห้องสอบใบขับขี่ อีเอ็กซ์แซม:ระบบข้อสอบออนไลน์ จัดให้นั่งห่างกันและมีการขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเข้าไปอยู่ในห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้มาขอสอบใบขับขี่  ต่างชื่นชมการป้องกันมาตรการคัดกรอง การให้บริการ  จุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังเข้าทำข้อสอบภายในห้อง ทำให้มั่นใจมาตรฐานการป้องกันของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น