ชาวชีลองฮือต้านวัดไม่ยอมงดจัดงานสงกรานต์ 9 วัน 9 คืนเสี่ยงโควิด 19 ระบาด! (คลิป)

ชัยภูมิ – ชาวชีลอง กว่า 200 คน พากันออกมารวมตัววอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาหาแนวทางช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างวัดกับคนในชุมชน หลังทางวัดในพื้นที่ไม่ยอมงดจัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์ในปีนี้ ที่เตรียมจะจัดขึ้นในตลอดช่วง 9 วัน 9 คืนเต็ม ล่าสุดร้อนถึงผู้ว่า-นายอำเภอ-สำนักพุทธ-เจ้าคณะจังหวัด ผู้ปกครองสงฆ์สูงสุดในจังหวัด สั่งยุติปัญหาเตรียมออกประกาศมติคณะสงฆ์ให้มีผลบังคับใช้ในทั่วทั้งจังหวัด และวัดดังกล่าวให้งดจัดงานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ง่ายไปก่อนในปีนี้!

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 มี.ค.63 ที่จ.ชัยภูมิ ได้มีชาวบ้านมารวมตัวกันกว่า 200 คน ที่ศาลาประจำหมู่บ้านชีลอง หมู่ 16, 1 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่มอบหมายให้นางสุนธรียา  สุทธยาคม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมตัวแทนผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลชีลอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายณรงค์ศักดิ์  อ้อทอง ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เจ้าคณะอำเมืองชัยภูมิ และตัวแทนวัดที่จะจัดงานเกิดปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่

ได้เข้ามาประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ เพื่อชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่ต.ชีลอง หลังที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวัดในพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2563  ในช่วงตลอด 9 วัน 9 คืนโดยทางวัดดังกล่าวที่จะจัดงานในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ 16 และหมู่ 1 ในต.ชีลองในครั้งนี้ขึ้น ยังยอมไม่ฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่จำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้วัดพาบุคคลภายนอกมาจากต่างจังหวัด มาจัดงานกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ในพื้นที่ และมุ่งแต่หารายได้ผลประโยชน์เข้าแต่วัดเป็นหลัก ที่มีการเสนอให้ทางวัด 60 ต่อ 40 % จนทางวัดเองไม่ยมอฟังเสียงประชาชนคนพื้นที่เลยมาตลอดจนถึงวันนี้

ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 200 คน เห็นว่าในช่วงนี้ที่เป็นช่วงเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 รุนแรงไปทั่วในหลายพื้นที่ และเป็นนโยบายของทั่วประเทศและจังหวัดชัยภูมิ ที่ขณะนี้ล่าสุดทางจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกประกาศขอความร่วมมือในการที่จะให้แต่ละอำเภอ แต่ละวัด หรือจุดที่เสี่ยงมีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งจะเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากได้ ขอให้มีการงดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิปีนี้ไปก่อนทั้งหมดทุกพื้นที่แล้ว

ซึ่งในครั้งนี้ ทางตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชีลอง และผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ขอให้ทางวัดดังกล่าว ให้ความร่วมมือ เพื่องดจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้ไปก่อนด้วย แต่ก็เกิดปัญหาตามมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ทางวัดดังกล่าวในพื้นที่เอง กลับไม่ยอมหยุดจัดกิจกรรมดังกล่าว และยังปล่อยให้มีกลุ่มคนจากต่างถิ่นเข้ามาในวัด เร่งดำเนินการเตรียมการจัดงานต่อยังไม่ยอมหยุด รวมทั้งชาวบ้านบางส่วนได้ขึ้นป้ายต่อต้านขอไม่ให้วัดจัดงานครั้งนี้ ก็ยังมีการถูกตระเวนไปหาฟังไล่เก็บป้ายที่ชาวบ้านในพื้นที่ขอแสดงออกเพื่อให้วัดพิจารณาหยุดจัดกิจกรรมครั้งนี้หายไปอีกจำนวนมากกว่า 5 ป้าย จนเริ่มเกิดความไม่สะบายใจของคนในพื้นที่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ด้วย

ซึ่งตัวแทนชาวบ้านผู้นำชุมชนจึงได้มีการร้องขอความเป็นธรรมให้ทุกหน่วยงานของจังหวัดชัยภูมิ ที่เกี่ยวข้องต่อการที่จะทำให้เกิดการจัดกิจกรรมที่วัดในพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้น เข้ามาช่วยหาแนวทางออกในครั้งนี้เป็นการด่วนในวันนี้ขึ้น

จนล่าสุดวันนี้ทางด้านตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ โดยนายณรงค์ศักดิ์  อ้อทอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า แนวทางการลงมาแก้ปัญหาครั้งนี้ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจ.ชัยภูมิ แล้ว และมีแนวทางร่วมทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเจ้าอาวาสวัดที่จะจัดงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งล่าสุดมีการตรวจสอบแล้วว่า ทางวัดที่ขอจัดงานเอง ก็ยังไม่มีการดำเนินการขอจัดงานตามขั้นตอนของระเบียบสงฆ์ภายในจังหวัด ที่หากจะจัดงานถือว่าเป็นเวลาหลายวันมากกว่า 9 วัน ช่วง 11 – 19 เม.ย.63 ซึ่งอยากให้หลายฝ่ายต้องเข้าใจว่าในภาวะปัญหาโควิด 19 ระบาดในขณะนี้ในทั่วโลก และในทั่วประเทศไทย

มติ ครม.ขอไม่ให้จัดงานจุดเสี่ยงมีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไปก่อนทั้งหมดในหลายพื้นที่แล้ว และในส่วนของวัดครั้งนี้เองที่จะจัดงาน ก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ที่ก็ยังเป็นอำนาจของผู้ปกครองคณะสงฆ์สูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นอำนาจของเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

และล่าสุดเองทางมหาเถระสมาคมเอง ก็มีประกาศออกมาให้คณะสงฆ์ทุกพื้นที่ถือปฏิบัติตามหลัก ตามมติ ครม.ให้ห้ามจัดงานในวัด หรือชุมชนที่จะเป็นจุดเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 ทั้งหมดในทั่วประเทศในช่วงสงกรานต์ปีนี้ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจากนี้ไปทางวัดดังกล่าวที่จะจัดงานครั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิเพื่อให้งดจัดงานครั้งนี้ในปีนี้ไปก่อน ก็ถือว่าเป็นแนวทางออกมาร่วมกันด้วยดีได้ต่อไปครั้งนี้

ส่วนต่อไปเมื่อมีประกาศบังคับใช้ของคณะสงฆ์จ.ชัยภูมิ ที่จะสมบูรณ์ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มี.ค.63 นี้ ในหลักโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัดแต่ละพื้นที่ใน ข้อ 4 ที่ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพระ คณะสงฆ์ เองประชาชนเราจะไปก้าวก่ายไม่ได้ แต่พระเองก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ หากมีปัญหาไม่ปฏิบัติตาม ตามมาอีกก็จะต้องมีระเบียบของคณะสงฆ์มาดูแล ไม่ว่าจะเป็นการปลด ขับจากตำแหน่ง หรือหากรุนแรงไปถึงขั้นขัดหลักกฎหมายหลักสูงสุดของประเทศ ที่มีประกาศภาวะวิกฤตการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามมติ ครม.แล้ว หากไม่ปฏิบัติตาม ก็จะต้องมีการดำเนินการทางอาญาต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนตามมาอีกได้

ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องความขัดแย้ง แต่มาตรการที่ออกมาจะทำอย่างไรให้คนเรา บ้าน วัด โรงเรียน อยู่ร่วมกันต่อไปให้ได้อย่างสงบสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ก็ถือว่าพวกเราชาวไทยทุกคน ต้องมีแนวทางออกมาร่วมกันเดินหน้าช่วยกันฝ่าวิกฤตโควิด 19 ของชาวชัยภูมิ ทุกคนครั้งนี้ต้องร่วมใจกันผ่านไปให้ได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น