โคราช!!! ผู้ว่านำประชาชน บริจาคโลหิต  ผ่านวิกฤติ COVID-19

โคราช!!! ผู้ว่านำประชาชน บริจาคโลหิต  ผ่านวิกฤติ COVID-19 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชน บริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ระบุโลหิตในคงคลังมีน้อย วอนผู้มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตเร่งด่วน

ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ และประชาชนชาวโคราช  ร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย  โดยมีนักเทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษณ์  เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับ

จากข้อมูลการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ได้ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิต ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย  จากเป้าหมายเฉพาะของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย  ที่ต้องจัดหาโลหิตวันละไม่ต่ำกว่า 300 ยูนิต ปัจจุบันได้รับโลหิตลดลงถึง 50%  อีกทั้งหลายหน่วยงานที่ได้นัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง  เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของ COVID-19 ระบาด โลหิตก็ยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากขาดโลหิตจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ ขณะนี้โลหิตขาดแคลนมาก  หากสถานการณ์บริจาคยังลดลงต่อเนื่องต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย  ดังนั้นขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  จังหวัดนครราชสีมา บริจาคได้ที่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย  ต.หนองบัวศาลา ,สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา,ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,เดอะมอลล์นครราชสีมา ,โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดและสาขาบริการโลหิต

ด้านนักเทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษณ์  เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย   กล่าวว่า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5  มีมาตรการสร้างความมั่นใจ ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจาก COVID-19  อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ประสงค์บริจาคโลหิตและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในอาคาร หากตรวจอุณหภูมิครั้งแรกเกิน 37.5 °C ให้นั่งพักรอบริเวณสถานที่จัดไว้ประมาณ 10 นาที และจะวัดอุณหภูมิครั้งที่ 2 หากผ่านเกณฑ์ ให้เข้าสู่ภายในอาคาร   รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์จะให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และยืนยันว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ หรือให้ลาหยุด ,ติดตั้งแอลกอฮอลล์เจลจุดบริจาคทุกจุด เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตทำความสะอาดมือ  ในส่วนของจุดปฏิบัติงาน หรือจุดสัมผัสทั้งภายในและหน่วยเคลื่อนที่ จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต โดยมีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต  ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง    ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์  ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน  เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น