ชาวลำปางอดชิม”แกงฮังเลหม้อขางหลวง”งานสลุงหลวง พิษไวรัส COVID-19

หลังจากเทศบาลนครลำปาง ประกาศ งดจัดทุกกิจกรรมในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง”ประจำปี 2563อย่างเป็นทางการโดยเน้นให้สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ในระดับครัวเรือน เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยทางเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด เทศบาลนครลำปาง จึงขอประกาศอย่างเป็นทางการ “งดจัดทุกกิจกรรมในงานประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2563 ซึ่งมีการหารือกับทางจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดลำปางในเบื้องต้นแล้ว

“การตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำเพื่อส่วนรวม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เนื่องจากการจัดงานในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากยังคงจัดงานในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยง นักท่องเที่ยวอาจจะไม่มีความสุข และประชาชนอาจมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดงานในปีนี้ไปอย่างน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครลำปางขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของไทยในระดับครัวเรือน ด้วยการสระเกล้าดำหัวคุณพ่อ คุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ ทำอาหารรับประทานร่วมกันในครอบครัว แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ทำบุญ ขนทราย สรงน้ำพระที่วัดใกล้บ้านตามประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป” นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น