ครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ร้องกรรมการสถานศึกษาทบทวนเด็กไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ

วันนี้ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ที่ 10 มี.ค.2563  ที่บ้านพักนายบันเทิง วรศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา และกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ได้เดินทางมายื่นหนังสือ รับเด็กนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 เดิม ของโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนมีข้อกำหนดรับเด็กนักเรียนที่จะเข้า ม.4 เดิม ต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป จึงกระทบต่อเด็กนักเรียนกิจกรรม เด็กนักเรียนที่คอยช่วยเหลือสังคม สร้างเสียงให้กับทางโรงเรียน จนไม่สามารถเข้าเรียนต่อที่เดิมได้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักเรียน

โดยนายวิชิต จันทรโชติกุล ครูโรงเรียนพัทลุงกล่าวว่า เด็กกิจกรรมไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่ด้วยความสามารถช่วยกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน แต่ถูกกำจัดสิทธิ์ ทั้งที่พวกเขาเหล่านี้เป็นเด็กนักเรียนเดิม พวกเขาจึงได้รับผลกระทบ อยากให้ทางกรรมการสถานศึกษาเร่งแก้ระเบียบใหม่

ด้านนางเตือนใจ วิโสจสงคราม ครูกิจกรรมโรงเรียนพัทลุง เฝยว่า เป็นห่วงเด็กนักเรียนกิจกรรมที่คอยสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เมื่อนโยบาย ผอ.คนใหม่ เป็นแบบนี้เด็กนักเรียนคงหมดกำลัง แล้วต่อไปกิจกรรมชื่อเสียง ของโรงเรียน ในมุมดีๆ เด็กคงจะไม่กล้าไปร่วมทำกิจกรรมอีกต่อไปเพราจะส่งผลกระทบต่อเกรดเฉลี่ยแน่นอน ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นมีความเก่ง แต่ต้องเอาเวลาเรียนส่วนหนึ่งไปทุ่มเททำกิจกรรมทำชื่อเสียงให้โรงเรียน

ด้านนายฉลองรัตน์ นุ่นดำ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนพัทลุงกล่าวว่า การกำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2563 กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ5เทอม 2.50 ขึ้นไป นั้น ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์เด็กนักเรียน ที่เป็นนักเรียนกลุ่มเด่นด้านกิจกรรมประเภทต่างๆ เกณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ นโยบายการรับนักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างที่จริง จึงขอให้คงวิธีวิถีปฏิบัติและธรรมเนียมเดิมเอาไว้ ซึ่งจะไมผล่กระทบต่อนักเรียนในกลุ่มนี้

นายบันเทิง วรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนพัทลุง กล่าวหลังจากได้รับคำร้องเรียนว่า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ใช่ผู้บังบัญชาของผู้บริหารหรือครู ร.ร.พัทลุง เป็นแต่พี่เลี้ยงโรงเรียน ไม่สามารถตัดสินใจได้เบื้องต้นจะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูกิจกรรม และตัวแทนนักเรียน เพื่อจะได้บทสรุปในการรับนักเรียนกลุ่มนี้
ด้านนักเรียนรุ่นพี่ในกลุ่มกิจกรรม กล่าวว่าหากนักเรียนกลุ่มกิจกรรมรุ่นน้อง ไม่ได้เรียนต่อในสถานศึกษาเดิมพวกรุ่นพี่ๆ คงจะเสียใจ จึงอยากขอฝากผู้อำนวยการเร่งทบทวนด้วย

โรงเรียนพัทลุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสนง.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ1เม.ย.พ.ศ.2448 อายุ115 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนชั้น ม.1-ม.6 มีห้องเรียนธรรมดาและห้องเรียนพิเศษผู้บริหาร-ครูที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติมากมาย ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่พระพรหมมัคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) นายสวัสดิ์ โชติพานิช (อดีตประธานศาลฎีกา) รัตน์ใจ ศรีเพชร-สุภาวดี ขาวเผือก (นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย)นายอดุลย์ หละโส๊ะ (นักฟุตบอลทีมชาติไทย) ฯลฯ ปัจจุบันมีนายมณี เรืองแก้ว เป็นผู้อำนวยการ ( พ.ศ.2562)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น