เมืองมหาสารคามรำลึกเจ้าเมืองคนแรก จัดพิธีบรวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช

มหาสารคาม – พร้อมใจกันทำพิธีบรวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม

ที่สวนสาธารณะหนองข่า ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ วางพวงมาลา ก่อนร่วมกันฟ้อนรำถวายมือ แสดงความเคารพพระเจริญราชเดช เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม ความกล้าหาญของบรรพบุรุษ ที่ปกปักรักษาเมืองมหาสารคามให้อยู่เย็นเป็นสุข

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า วันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช มีดำริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม โดยได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลและสร้างความเจริญให้กับเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าเมืองที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวมหาสารคาม และเพื่อเชิดชูเกียรติแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงกัน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม อีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวมหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น