รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดห้องผ่าตัดใหม่ รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมกันรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่าเกือบ 8 ล้านบาท จากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาค  พร้อมเปิดบริการห้องผ่าตัดใหม่   รองรับผู้ป่วยผ่าตัดที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดห้องผ่าตัดและเยี่ยมชม พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมด้วย  นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล  ได้ร่วมกันรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดบริการห้องผ่าตัด  จากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาค

ตามที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีภารกิจในการให้บริการผู้ป่วยทำผ่าตัด ทั้งในจังหวัด และรับการส่งต่อผู้ป่วยจากอำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัด จำนวนทั้งสิ้น 6 ห้อง แต่สามารถเปิดให้บริการได้เพียง 5 ห้อง เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับในในกระบวนการผ่าตัด

นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับทำการผ่าตัด ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2559 จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด 5,054 ราย ปี 2560 จำนวน 5,337 ราย และปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม-สิงหาคม 4,855 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้พยามพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ เพื่อทำผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมีแพทย์ผู้มีศักยภาพทำผ่าตัด ได้ทั้งสิ้น 17 ราย ประกอบด้วยแพทย์ผ่าตัดแผนกหู คอ จมูก 3 ราย แพทย์ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป 5 ราย แพทย์ผ่าตัดแผนกสูติกรรม 3 ราย วิสัญญีแพทย์ 2 ราย แพทย์ผ่าตัดศัลยกรรมประสาท2 รายและจักษุแพทย์ 3 ราย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับขยายบริการห้องผ่าตัด  โดยขอรับบริจาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพระปลัดอติโชติธมมวโร มูลนิธิคุณป้าทองคำเอ็ม เค  บริษัท เอ็ม เค เรสเตอรองส์ จำกัด (มหาชน) คณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มคนรักประจวบคีรีขันธ์ ที่สมทบทุนในการร่วมบริจาคเครื่องมือภายในห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการรวมมูลค่า 7,879,300(เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่