เลย เปิดถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว ผู้ว่าฯยันเลยปลอดโควิด -19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณถนนเจริญรัฐ หน้าเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรภาคเอกชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลย”  โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิด

ซึ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ถนนคนเดิน” จังหวัดเลยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดให้มีกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดินเลาะเลย เดิน กิน ชิม เที่ยว ภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมือง สินค้าของดีของจังหวัด และอาหารอร่อยๆมากมาย รวมผู้ประกอบการร้านดัง จำนวน 430 ร้าน และมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อันแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ยังคงคึกคัก นักท่องเที่ยวยังมีความเชื่อมั่น การควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ซึ่งยังจังหวัดเลยทางสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเลย  อย่างทางจังหวัดได้จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลย ได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ที่มาเดิน กิน ชิม เที่ยว และยังเป็นยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ถนนคนเดินเลาะเลย มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าโอท๊อป สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมือง และอาหารอร่อยๆของจังหวัดเลยรวมอยู่ที่เดียวกัน ที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว และประชาชน มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน รวมทั้งภายในงานมีกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกวัย อันนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุข ให้กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สร้างรายได้สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น