ปล่อยขบวนยานพาหนะจิตอาสาต้านภัยแล้งชัยภูมิประกาศพื้นที่ประสบภัยทั่วจังหวัดทั้ง 16 อำเภอ (คลิป)

ชัยภูมิ – ปล่อยขบวนยานพาหนะหน่วยจิตอาสาปฏิบัติการต้านภัยแล้ง หลังจากที่ทางจังหวัดมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้ง 16 อำเภอ หนักสุดใน 7 อำเภอ ใน 19 ตำบล 33 หมู่บ้าน 4,557 หลังคาเรือน!

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 ก.พ.63  ที่สนามหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยจิตอาสาปฏิบัติการต้านภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยแล้ง 22 จังหวัดทั่วประเทศ

และในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ปภ.จังหวัด ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหารในพื้นที่ ในการที่จะเข้าสู่พื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมที่จะมีการปฏิบัติการตามแผนของแต่ละอำเภอ ที่ได้เตรียมการไว้ ทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การนำรถบรรทุกน้ำสะอาด ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ แก้วิกฤติภัยแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้สอย โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประกาศภัยแล้งทั้ง 16 อำเภอ ใน 76 ตำบล 500 หมู่บ้าน 95,967 หลังคาเรือน 290,050 คน หนักสุดใน 7 อำเภอ ทั้ง อ.เมืองชัยภูมิ,หนองบัวระเหว,บำเหน็จณรงค์,ภูเขียว,คอนสาร,เกษตรสมบูรณ์ และ อ.บ้านแท่น ใน 19 ตำบล 33 หมู่บ้าน 4,557 หลังคาเรือน มีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1 ล้านไร่

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีการแบ่งพื้นที่ประสบภัยแล้งออกเป็น 5 สี คือสีเขียว แม้จะประสบภัยแล้งแต่ไม่ถึงขั้นต้องแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ หมู่บ้านสีฟ้าเป็นหมู่บ้านเฝ้าระวังในการออกแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ หมู่บ้านสีเหลือง คือหมู่บ้านคาดการว่าจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แต่ยังไม่ต้องแจกจ่ายน้ำ หมู่บ้านสีส้ม คือหมู่บ้านเริ่มประสบปัญหาเริ่มออกแจกจ่ายน้ำแล้ว แต่ยังไม่ถึง 10 %ของครัวเรือนที่มีอยู่ในพื้นที่ และหมู่บ้านสีแดง ซึ่งต้องมีการแจกจ่ายน้ำแล้วเกิน 10 % ของครัวเรือนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จะเริ่มจากหมู่บ้านสีแดง สีส้ม รวมแล้วกว่า 100 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแรก ต่อด้วยหมู่บ้านสีเหลือง ซึ่งต้องให้ประชาชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ การนำน้ำมาประกอบอาชีพได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยทหารกำลังมีการเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านสีแดงทั้ง 16 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้านเป็นอย่างน้อยในครั้งนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น