กรมที่ดิน ตั้งกรรมการเพิกถอนที่ดิน 47 แปลง นายอำเภออ้างยังไม่เห็นคำสั่ง

นครพนม – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายก อบต.ท่าจำปา นายเตียง  ชมภูพระ ส.อบต.ท่าจำปา หมู่ 9 บ้านห้วยพระ นายพันธ์ ชมภูพระ ผู้ใหญ่บ้านห้วยพระ หมู่ 9 ต.ท่าจำปา และ ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครพนม เนื่องจากตกเป็นจำเลยที่ 1-4 กรณีบริษัทเกษตรปิยมิตร จำกัด โดยนายวิศิษฐ์ จิรภิวงศ์ กรรมการฯ ยื่นฟ้องในคดีแพ่งเรียกร้องเงินจำนวน 500,000 บาท กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสี่ ฐานความผิดเกี่ยวกับที่ดิน พร้อมขอให้ศาลฯมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ที่ดินมีโฉนด 16 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเต็มตามโฉนด และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสี่ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินทั้ง 16 แปลง นี้ ซึ่งศาลฯได้ชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทรวม 4 ข้อ  ดังนี้ 1.โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสี่หรือไม่ 2.โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง 11 แปลง หรือไม่ 3.โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงใด และ 4.จำเลยที่ 3(นายพันธ์ ชมภูพระ) มีอำนาจฟ้องแย้งหรือไม่ โดยนัดสืบพยานพิจารณาคดีในวันที่ 12-15 พฤษภาคม นี้

ซึ่งเรื่องพิพาทเกี่ยวกับที่ดินบ้านห้วยพระ หมู่ 9 และ หมู่ 14 ต.ท่าจำปา ยืดเยื้อมาเกือบ 30  ปี หลังถูกนายทุนคนต่างถิ่นเข้ามาบุกรุกที่ดินที่ใช้ทำกิน ตลอดจนที่ดินสาธารณะ ไม่เว้นแม้แต่ห้วย หนอง ทางหลวงชนบท ฯลฯ ที่บรรพบุรุษใช้ประโยชน์ร่วมกันมานับร้อยปี ซึ่งชาวบ้านก็ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเรื่อยมา

โดยปี 2562 ชาวบ้านเดินทางไปร้องทุกข์ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมอีกครั้ง หลังจังหวัดนครพนมได้รับเรื่องร้องทุกข์ ก็ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนานถึง 5 เดือน จึงมีหนังสือถึงกรมที่ดิน ว่า พบโฉนดที่ดินและ นส.3 ก. จำนวนมากออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใบจองที่นำมาเป็นหลักฐานในการออก นส.3 ก. (ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมของโฉนดที่ดิน)ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลให้โฉนดที่ดิน และ นส. 3 ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย จึงเห็นควรดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ

กระทั่ง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามความมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการเพิกถอนโฉนดที่ดิน และ นส.3 ก. ของบริษัทเกษตรปิยมิตร และบริษัทพฤกษาอีสาน จำนวนรวม 47 แปลง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาประกอบด้วย 1.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน เป็นประธานฯ 2.นายอำเภอท่าอุเทน 3.นายก อบต.ท่าจำปา 4.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม และ 5.นายศิริสานนท์ กุลฉวะ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการสอบสวนตามความในมาตรา 61 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว เสร็จแล้วให้รายงานผลการสอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริงว่าการออกโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.3 ก.) ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประการใด รวมทั้งให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ซึ่งหลังจากจำเลยทั้งหมดเดินลงจากศาลจังหวัดนครพนม นายณพล ใบเงิน ทนายฝ่ายจำเลยที่ 3 ได้ถาม ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน ว่า ได้เห็นหนังสือแต่งตั้งการเป็นกรรมการฯหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่เห็นหนังสือฉบับดังกล่าว

ต่อมานายเรืองชัย วงศ์อุระ นายพันธ์ ชมภูพระ พร้อมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบุกรุกที่ดินจำนวนหนึ่ง เดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พบกับนายวรพล ฉิมเรือง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน เพื่อสอบถามถึงการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นั้น ส่งไปถึงกรรมการทุกคนหรือไม่ เพราะมีกรรมการบางคนอ้างไม่ได้รับหนังสือ ก็ได้รับคำตอบว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ส่งไปครบหมดทุกคน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 แต่ด้วยระยะการสอบสวนใกล้ครบ 60 วัน ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอขยายเวลาการสอบสวนต่อไปอีก 60 วัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น