ภาครัฐ ทหาร ท้องถิ่นและเอกชนหารือนำขยะผลิตไฟฟ้า หลังปริมาณขยะเพิ่ม

 

ปัจจุบันนี้ภาพรวมของปริมาณขยะจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 19 แห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่นำขยะไปทิ้งในบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลปราณบุรี เฉลี่ยวันละ 8,400 ตันต่อปีหรือปริมาณ 1 แสนแปดหมื่นตันต่อปี ซึ่งภาพรวมขยะถือว่าเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะที่มากที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็เป็นเทศบาลเมืองหัวหิน

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าตัวเลขเดิมหากย้อนหลังไปเมื่อ 4 ปีที่แล้วปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเฉลี่ยนอยู่ที่วันละ 120 ตันต่อวันเท่านั้น แต่ปัจจุบันวันธรรมดาขยะอยู่ที่ 160 ตันต่อวันหรือเฉลี่ยเดือนละ4,900 ตันถึง 5,200 ตันต่อเดือน แต่หากเป็นวันหยุดเทศกาลและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,500ตันถึง 5,800 ตันต่อเดือน

ในขณะที่ข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่พบว่าปริมาณขยะจาก 8 อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉลี่ยแต่ละปีมีถึง  5 แสนแปดหมื่นตันต่อปี ในขณะที่สถานที่ทิ้งขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปราณบุรี ในปัจจุบันเป็นบ่อขยะที่ใช้การกลบฝังซึ่งมีทั้ง เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  19 แห่ง รวมทั้งเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยเฉลี่ยเดือนละ 8,400 ตันหรือเฉลี่ยปีละประมาณ  แสนแปดร้อยตันต่อปีและมีแนวโน้มว่าบ่อขยะในพื้นที่แห่งนี้จะเต็มในอีก 3-5ปีข้างหน้าหากปริมาณขยะยังไม่ลดลง

ซึ่งรัฐบาลเองก็มีความมุ่งหวังที่ต้องการให้ปริมาณขยะในแต่ละจังหวัดต้องลดลง และเป็นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องไปบริหารจัดการขยะ ทั้งการคัดแยกขยะตงแต่ละครัวเรือน และลดการใช้ถุงพลาสติกที่พบว่ามีปริมาณมากทำให้การย่อยสลายแทบจะไม่มีโอกาสหรือมีก็ต้องใช้เวลา

 

วันที่   14 สิงหาคม  2561     ณ ห้องประชุมศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ พลตรีสุเทพ นพวิง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่าย  ธนะรัชต์, นายโชตินรินทร์ เกิดสม    รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  พร้อมด้วยนายยศ วรวิวัฒน์ นายสนั่น วรวิวัฒน์ คณะกรรมการบริษัท ซูเปอร์ ไมนิ่ง จำกัด เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ซึ่งบริบริษัท ซูเปอร์ ไมนิ่ง จำกัด ได้นำเสนอโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เพื่อหาทางออกเรื่องของขยะมูลฝอยในการแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้า คาดว่าปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นและเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เนื่องจากประชากรที่มากขึ้นทั้งในเขตอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหิน   ได้นำขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะภายในค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราณบุรี เนื่องจากไม่สามารถนำไปทิ้งที่ระบบฝังกลบขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการสร้างโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า จากขยะมูลฝอยในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ที่มีศักยภาพที่จะสามารถรองรับโครงการนี้ได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการควันและสารที่เกิดจากการเผาขยะ โดยให้เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น