ป.ป.ช.จัดประกวดหนังสั้น “โกงไม่เอา เราไม่โกง”

ป.ป.ช.จัดประกวดหนังสั้น “โกงไม่เอา เราไม่โกง”


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เพื่อปลูกสำนึก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง”
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5284800 ต่อ 4223 และ 4713

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี / รายงาน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น