ลพบุรี ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เนื่องในโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

ลพบุรี ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เนื่องในโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ 13 ส.ค.2561 นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาลเป็นประธาน ในกิจกรรมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ตามโครงการ “รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”   

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ ศูนย์สวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะในตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน โรงเรียนทุ่งตาแก้ว โรงเรียนห้วยดีเลิศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลห้วยหิน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จำกัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและชาวตำบลห้วยหิน กว่า 200 คน

สำหรับต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib วงศ์ Leguminosae ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว แต่ดั้งเดิมเรียกว่าต้น “กาลพฤกษ์” แม้ต่อมาจะมีการเรียกในทางพฤกษศาสตร์ และพจนานุกรมว่า “กัลปพฤกษ์” แต่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังเรียกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยว่า “กาลพฤกษ์” ด้วยเหตุที่ต้นไม้นี้ในปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนจะทิ้งใบทั้งต้น ให้ดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาวบานสะพรั่ง แลดูสวยงามอ่อนหวานยิ่งนัก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่