นครปฐม ถวายพระพรราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี

นครปฐม ถวายพระพรราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี

นครปฐม : จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ทรงตรากตรำพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้พสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพเสริม ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยให้มีการฟื้นฟูและปลูกป่าในแหล่งป่าเสื่อมโทรม ทรงเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสู่นานาอารยะประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้เป็นที่ประจักจารึกอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศ ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระจริยาวัตร อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา แห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทยตลอดมา

Cr : ข่าวภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่